Kunskapsförskolan driver förskolor och fokus är på Undervisning, Omsorg och Hälsa. Vi vill få barnen nyfikna på hela världen genom att lägga grunden för ett livslångt lärande. Kunskapsförskolans barngrupper är endast i snitt 12 barn per avdelning och förskolecheferna är delägare i sina förskolor för att skapa bättre trivsel bland barn, föräldrar och personal. Vi har specialpedagogisk kompetens som möjliggör tidiga upptäckter och säkrar likvärdighet i förskolemiljön.

Alla förskolor har egna kockar som lagar nyttiga luncher och mellanmål. Vi vill dessutom hjälpa familjer som har ansträngd ekonomi där varje förskola avsätter pengar till hjälp för köp av glasögon och kläder.