Kunskapsförskolan driver förskolor för barn i åldern 1-6 år och fokus är på planerad undervisning samt omsorg i världsklass. Våra fokusben är Utbildning, Omsorg och Hälsa samt mycket utevistelse.  Hos oss är även förskolecheferna delägare i sina förskolor för att skapa bättre trivsel bland barn, föräldrar och personal. Vi har specialpedagogisk kompetens som möjliggör tidiga upptäckter och säkrar likvärdighet i förskolemiljön. Alla förskolor har egna kockar som lagar nyttiga luncher och mellanmål och vi erbjuder även matlådor till både föräldrar och närområdet. Vi vill dessutom hjälpa familjer som har ansträngd ekonomi där varje förskola avsätter pengar till hjälp för köp av glasögon och kläder.