För våra barn

  • Pedagogik enligt nya läroplanen med  undervisning mån-tors 9-11.
  • Omsorg i världsklass där barnen blir trygga och sedda
  • Små barngrupper – snitt 12 barn per avdelning.
  • Egen kock på varje som alltid lagar mat från grunden med hög del ekologiskt samt sockerreducerade mellanmål.
  • Specialpedagogisk kompetens som möjliggör tidiga upptäcker och säkrar likvärdighet i förskolemiljön
  • Digital lärarmiljö enligt nationella IT strategin
  • Fond att ansöka bidrag till glasögon och vinterkläder