Omsorg

 

Likställt med vikten av kvalitet i undervisningen tror vi på vikten av att få knyta an för barnet och få en trygg omsorg under hela dagen. 

Barn som får chansen att utveckla en trygg relation med sin/sina föräldrar samt med förskolans pedagoger utvecklar en tilltro till att det finns skydd och tröst att få, samt att det är tillåtet att uttrycka sina känslor. Den förvissningen gör att barnet vågar vara nyfiket och utforskande och utveckla kunskap. Relationen till de vuxna kan växla mellan närhet och distans, beroende på situation.

Därför anser vi på Kunskapsförskolan att det är ytterst viktigt att barnet får en ansvarspedagog i början av sin förskolevistelse. Bandet mellan barn och ansvarspedagog sträcks långsamt ut, likt ett gummiband och kommer till sist att infatta alla pedagoger. 

På Kunskapsförskolan är alla pedagoger närvarande pedagoger som ser ditt barns behov.

Exempel på omsorg i världsklass;

 • tätare mellanmål för småbarn
 • byten till varma vantar vid utevistelse på vintern
 • täta blöjbyten för att undvika blöjeksem
 • nära och varm kontakt med en egen ansvarspedagog som lär känna hela familjen
 • täta dagsrapporter via sms/mms vid inskolning 
 • närvarande pedagoger som tröstar barn och finns till för barnet hela dagen
 • rika och näringsrika måltider
 • pedagoger med gott förhållningssätt som tar emot på förskolan på morgonen och lämnar av till föräldrar på eftermiddagen
 • rapport om hur dagen varit vid hämtning
 • god hygien och bra städning 
 • krav på friska barn enligt rutiner för sjukfrånvaro
 • utbildad personal i hjärt - och lungräddning
 • utbildad personal i brandskydd 
 • Rutiner för kris och säkerhet
 • Pedagoger som ser ditt barns behov
 • Plan mot diskriminering och kränkning

           Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnens välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och vara en tillgång i gruppen, ( ur Läroplan för förskolan, Lpfö,18).