Pedagogisk verksamhet

Rika lärmiljöer inbjuder till lek och utforskande, ute och inne. Väl planerade lokaler inbjuder till dialog mellan barn – barn och barn - vuxen. Vi menar att vårt lokalkoncept med små barngrupper inbjuder till en språkutvecklande miljö då språket är grunden för all utveckling i förskolan.  

Vi har följt forskning som säger att barn mår bra i miljöer som inte är för stora och att barn behöver få kontinuitet varje dag. Att blandas i stora block och möta många olika vuxna och många olika barn varje dag är något som vi inte tror på. Vi tror på kontinuitet under hela förskolevistelsen i så stor utsträckning som det går.

  

Vi tror på att varje förskollärare har ett friutrymme under ansvar, med tillräcklig planeringstid, för att skapa en rik pedagogisk verksamhet utifrån kunskapsförskolans grundprinciper och koncept samt utifrån styrdokument. 

 

Vi tror på gruppens betydelse i förskolan och pedagogens ansvar. Varje avdelning är indelad i smågrupper där en pedagog har huvudansvaret. Dokumentationen som görs på barnen ska inte skapa stress för pedagogerna utan vara ett hjälpmedel. Vi skapar endast gruppdokumentationer för barn upp till fyra år, som beskriver och visar undervisningen i de olika ämnena.  Varje barns individuella utveckling följs upp på utvecklingssamtal med samtalsunderlag varje år. Vid fem års ålder görs individuella dokumentationer i språk och matematik.  Vi önskar att erbjuda våra anställda en fristad i detta och inte känna den stress som många förskollärare har uttryckt i den nya eran med undervisning i förskolan och dokumentation. I vårt koncept finns det en didaktiskt planerad undervisning tre dagar i veckan i undervisningsgrupper, samt naturligtvis spontana undervisningstillfällen. Egentligen kan vi säga att all tid i förskolan består av någon form av undervisning. Att ligga på skötbordet och prata med en pedagog under blöjbytet är också en undervisningssituation. Vi menar att det viktiga för oss är att skapa kvalitet i undervisningen och en trygg omsorg under hela dagen på förskolan. Det blir inte kvalitet om pedagoger känner sig överstressade och behöver gå ifrån barngruppen flera gånger i veckan med hög sjukskrivning som följd och många olika vikarier för barnen. Vi önskar att hålla en rik pedagogisk kvalitet under hela dagen.