För våra föräldrar

  • Alltid egen kock som lagar nyttig mat till ditt barn
  • Lunch- och middagslådor att köpa med hem till självkostnadspris.
  • Utbildad personal.
  • Förskolechefen är delägare i sin förskola vilket ger extra bra engagemang och välbefinnande hos personalen.
  • Barnpassning kväll- och helg.
  • Glasögonfond, klädfond för föräldrar mer ansträngd ekonomi. Läs mer om ansökan här.
  • Specialpedagoger för barn med inlärningssvårigheter.
  • Smidig kommunikation där ni följer ert barns utveckling via app
  • Hunddagis där det är möjligt