Kunskapsförskolan driver förskolor med fokus på Undervisning, Omsorg och Hälsa. Vi vill få barnen nyfikna på hela världen genom att lägga grunden för ett livslångt lärande. Kunskapsförskolans barngrupper har i snitt 12 barn per avdelning.

Alla förskolor har egna kockar som lagar nyttiga luncher och mellanmål. Vi vill dessutom hjälpa familjer som har ansträngd ekonomi där varje förskola avsätter pengar till hjälp för köp av utekläder eller annan utrustning till barnen.