Om oss

Kunskapsförskolan är en privat operatör som driver förskolor för barn i åldern 1-6 år. Grundarna var tidigare bl.a. grundare och ägare till Kids2Home Förskolor och de har framgångsrikt drivit över 25 förskolor för mer än 2000 barn. Målet är att skapa Sveriges bästa förskolor där nyckelpersoner såsom förskolechef/rektor är delägare i sin förskola.

Skolchef & grundare Ankie Almroth

Tidigare erfarenhet;

Verksamhetsutvecklare Uppsala Kommun och i ledningsgrupp för 100 förskolor, Regionschef Norlandia Förskolor för ca 20 förskolor, Operativ chef Kids2Home för 15 förskolor.

Utbildningar; Förskollärarprogrammet, Statliga rektorsprogrammet, Specialpedagog, Masterutbildning i Specialpedagogik m.fl.

Delägarna är bl.a. Longpipe Invest AB samt Hallskär AB som har finansiell styrka vilket säkrar långsiktighet och trygghet i driften.

VD & grundare Pär Uppman

Tidigare erfarenhet:

VD och grundare av Kids2Home Förskolor. Bolaget startade och driftade ca 15 förskolor med över 1000 barn och ca 200 anställda innan bolaget blev del av Norlandia under 2015. Därefter konsult för Norlandia för etablering av nya förskolor i hela landet.