Om oss

Kunskapsförskolan är en privat operatör som driver förskolor för barn i åldern 1-6 år. Grundarna var tidigare bl.a. grundare och ägare till Kids2Home Förskolor och de har framgångsrikt drivit över 25 förskolor för mer än 2000 barn och flera hundra anställda. Målet är att skapa Sveriges bästa förskolor där även nyckelpersonal såsom förskolechef/rektor är delägare i sina förskolor.

Kunskapsförskolan fokuserar på planerad undervisning och följer nya läroplanen från Skolverket för förskolan samt ska vi även lägga extra vikt på omsorg och hälsa.  Vi vill dessutom hjälpa familjer som har ansträngd ekonomi där varje förskola avsätter pengar till hjälp för köp av glasögon och kläder. 

Kunskapsförskolan vill även bidra till närområdet då vi har utlämningslucka för prisvärda matlådor samt att närområdet kan använda våra lokaler för aktiviteter kvällar och helger.

Delägarna är bl.a. Longpipe Invest AB samt Hallskär AB och har finansiell styrka på ca 250M i eget kapital vilket säkrar långsiktig drift.