Älmhult

Kunskapsförskolan planerar att öppna en nybyggd förskola i Paradiset i augusti 2020. Förskolan får 10 avdelningar för ca 125 barn där vi har i snitt endast 12 barn per avdelningen. Mer information kommer inom kort.

För att ställa sig i barnkö så anmäler ni Ert barn vi Älmhults kommun. 

Vi tillämpar maxtaxa så det är samma avgift för föräldrar att gå hos oss som i kommunal förskola. Vi följer även samma regler för tider och uppsägning av plats. 

--------------------

Kunskapsförskolan plan to open its new preschool in the area Paradiset in August 2020. The preschool will having room for 125 children in the age of 1-5 years where each group will have an average of 12 children. More information shortly.

To apply your kid, apply by Älmhults kommun.

We use "Maxtaxa" so the fee for parents is the same as a Kommunal preschool.

Our focus is Education, Care and Health.

- Proper education accordning to the new Swedish cirriculum during 9.00 to 11.00 every day

- Small groups with an averarge of 12 children

- 50%-60% of the time is spent outdoor

- World-class care where every child is safe and seen

- Full time chef on site that makes ecological and healthy food and snacks with no added sugar

- Digital environment accordning to the national IT-strategy for children

- Low income house holds could apply for support to get winter clothes or other equipment.