Älmhult

Öppning 4:e januari 2021.

Kunskapsförskolan nya byggnad i Paradiset kommer att stå klar mitten av oktober 2020. Vi har tillsamman med kommunen beslutat att öppning sker terminsstarten den 4:e januari 2021. Byggnaden är under produktion i fabrik och monteras sedan på plats.

Öppet hus:

Den 16:e och den 17:e september mellan kl 17-19 kommer vi att presentera oss på plats och visa byggnaden, samt bjuda på förtäring Välkommen!

Nästa öppet hus blir den 19:e oktober mellan kl 17-19.

Adressen är Kunskapsgatan 15A.

Förskolan får 10 avdelningar för ca 120-125 barn där vi har i snitt endast 12 barn per avdelningen. 

För att ställa sig i barnkö så anmäler ni ert barn via Älmhults kommun. 

Vi tillämpar maxtaxa så det är samma avgift för föräldrar att gå hos oss som i kommunal förskola. Vi följer även samma regler för tider och uppsägning av plats. 

Följ oss gärna på Facebook, Kunskapsförskolan. 

För mer information, ta kontakt med skolchef Ankie Almroth, 073 861 02 01 eller via mejl: ankie.almroth@kunskapsforskolan.se 

--------------------

ENGLISH:

Opening date the 4th of Januari 2021.

 

Open House:

The 16th and the 17th of September att 17.00-19.00 you are welcome to meet us and learn more about us and see the building.

Next Open House will be on the 19th of October at 17.00-19.00.

Adress is Kunskapsgatan 15A.

 

The preschool will having room for 125 children in the age of 1-5 years where each group will have an average of 12 children. To apply your child, apply by Älmhults kommun.

We use "Maxtaxa" so the fee for parents is the same as a Kommunal preschool.

Our focus is Education, Care and Health.

- Proper education accordning to the new Swedish cirriculum during 9.00 to 11.00 every day

- Small groups with an averarge of 12 children

- 50%-60% of the time is spent outdoor

- World-class care where every child is safe and seen

- Full time chef on site that makes ecological and healthy food and snacks with no added sugar

- Digital environment according to the national IT-strategy for children 

For more information, contact Ankie Almroth, phone 073 861 02 01 or;  ankie.almroth@kunskapsforskolan.se