Älmhult

Kunskapsförskolan planerar att öppna en nybyggd förskola i Paradiset i augusti 2020. Förskolan får 10 avdelningar för ca 125 barn där vi har i snitt endast 12 barn per avdelningen. Mer information kommer inom kort.

För att ställa sig i barnkö, mejla till: almhult.barnplats@kunskapsforskolan.se

Vi tillämpar maxtaxa så det är samma avgift för föräldrar att gå hos oss som i kommunal förskola. Vi följer även samma regler för tider och uppsägning av plats. 

--------------------

Kunskapsförskolan plan to open its new preschool in the area Paradiset in August 2020. The preschool will having room for 125 children in the age of 1-5 years where each group will have an average of 12 children. More information shortly.

To apply your kid, e-mail at; almhult.barnplats@kunskapsforskolan.se

We use "Maxtaxa" so the fee for parents is the same as a Kommunal preschool.

Our focus is Education, Care and Health.

- Proper education accordning to the new Swedish cirriculum during 9.00 to 11.00 every day

- Small groups with an averarge of 12 children

- 50%-60% of the time is spent outdoor

- World-class care where every child is safe and seen

- Full time chef on site that makes ecological and healthy food and snacks with no added sugar

- Digital environment accordning to the national IT-strategy for children

- Low income house holds could apply for support to get winter clothes and glasses