Gratis skolskjuts till- och från Kunskapsförskolan Rimbo

Under höstterminen kommer vi att erbjuda gratis hämtning och lämning för våra barn i som går hos oss i Rimbo. Chaufför är våra ordinarie barnskötare på förskolan i en säker och modern minibuss.

Hämtning- och lämningstider

Vardagar mellan 07.00- 09.00 samt 15.00 -18.00.

Vår bil

Vår bil är en modern minibuss med säkra barnstolar för 7 barn. Er dagliga personalen från förskolan kör bilen säkert.

Bokning och intresseanmälan

Först måste ni vara inskrivna på vår förskola vilket sker från den 1:a vardagen varje månad. Om ni inte är inskrivna hos oss, skicka en intresseanmälan till vår rektor för visning och mer information samt när ni vill börja hos oss på; emelie.arkeryans@kunskapsforskolan.se 

Förslag på hämt- och lämningstider önskar vi ha med så stor intervall som möjligt, minimum 45 min. Exakt startdatum för tjänsten meddelas i juli efter vi har mottagit intresseanmälningar.

Försäkringar

Ert barn är fullt försäkrad under färden på samma sätt som i förskolan via kommunens försäkring hos SRF. Ni kan läsa mer om den här.