Uppsala Skölsta

Den 4:e januari 2021 planerar vi att öppna en ny förskola i Skölsta på Hasselbladsvägen 2. Den får 10 avdelningar och med i snitt 12 barn per avdelning samt en egen kock. Mer info kommer snart.

För att redan nu säkra plats, mejla till: barnplats.skolsta@kunskapsforskolan.se